Ambícia spoločnosti

Byť preferovaným a vyhľadávaným poskytovateľom služieb

V Zákonníku práce sa uvádza, že zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie, zodpovedajúce správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.
Správna výživa zahŕňa stále novšie vedecké a zdravotné poznatky, ktoré mi uplatňujeme v praxi vo všetkých oblastiach výživy spoločného stravovania. Podstatou nášho smeru je spôsob varenia založený na starej kuchynskej tradícii.
Všetky použité suroviny na prípravu pokrmov musia byť zásadne čerstvé a varenie pokrmov musí byť šetrné a racionálne.

Vývojové trendy gastronómie firmy CLAVIER

Ponuka orientovaná na čerstvé potraviny
Napriek tomu, že v súčastnosti skoro všetky produkty sú dostupné po celý rok, dôležitým momentom je ich zaradiť v správnom čase, t. j. v sezónnom období.

 

Flavor profiles

Ethnic cuisine and regional specialties popularity

Prices

Recession liable to the price becomes crucial. The success of the 'package' in the form of menu (soup, main dish, salad, drink).

Time is money

Fresh, fast, healthy - food must be fresh, fast and healthy, but also good looking, tasty and easy.

HACCP – Hazard analyses critical control points

Hazard analysis and critical control points in the catering services.
 

Cook & chill - Meals are cooked, cooled immediately after the shock.

Souce & Vide - Meals are cooked immediately after vacuum-packed in special foil.

implementation of management standards - ISO 9001, ISO 14001

Intezifikácia additional sales and vending services (24 hrs. Operation), extending the range and offer all kinds of catering services.

Personnel Policy Staff training and direct involvement in the critical analysis zamenancov performance of Contemporary cuisine.